Skip to content
Symbiosis Future
Banner_project_106H

Art Projects

Forecasting: Interesting Worlds

EmoLog

We¹ Humans² on³ Mars⁴

Music Planet

Academic Director

Song Xiewei

Curated by

MOUJITI ART+TECH

The curatorial team of  We¹ Human² On³ Mars⁴

Artists

Ai Yitian, Bill Song, Cheng Bidisi, Fang Zheng, Fei Jun, Fei Xiaotian, Ge Yulu, Gong Yining, Hu Shuai, Hu Jingfei, Hu Jing, Huang Xiaoxi, Kang Yi, Li Ruohan, Li Sihui, Li Siqi, Li Shangru, Liang Jiahui, Liang Wenhua, Lu Qi, Lei Hongcai, Lian Wuchu, Mao Wengweng, Peng Jia, Sha Jinghai, Su Yongjian, Qiu Yu, Quan Li, Wang Donghan, Wang Peng, Wang Yicai, Wen Xiaotong, Wu Bilin, Xiao Liang, Xing Nuo, Xiong Miao, Xiong Yingfei, Xu Xiaoyi, Xue Ruozhe, Yang Risheng, Yang Song, Zhang Xi

Supported by

Dayou

Pico

The physical world, the digital world and the living world are building a ternary world with symbiosis as the ideal. Creating a digital world based on the metaverse is a bridge between the physical world and the living world, as well as a way to recognize the source code of life and the universe. The metaverse is not just a virtual world, it will be deeply entangled with the physical world, forming a kind of survival experience of virtual-real symbiosis. The metaverse is not just a man-made world, it will be the result of the collaboration between humans and machines, a new era of human-machine symbiosis. The metaverse is not just a human world, but through its connection with the living world, it will open an ideal world of symbiosis of all living things brimming with life energy. Through four crowd-created art projects: Forecasting: Interesting Worlds, EmoLog, We¹ Human² On³ Mars⁴ and Music Planet. Symbiosis Future uses the fusion of art and technology to inspire art experiments with public participation. The participating artists and the public discussed the possibility of virtual-real symbiosis, human-machine symbiosis and symbiosis of all things from different dimensions, and expressed the ideal of imagining, expressing and shaping the future together with tolerance as gesture and symbiosis as consensus.

More
Live photos